Braunkohlwanderung 2019 18. Februar 2019
Jagdschießen 2018 07. Januar 2018
Jagdschießen 2020 10. Januar 2020
Jahresabschlusschießen der Herrengruppe 2017 31. Dezember 2017
Jahresabschlussschießen 2021 24. Dezember 2021
Jahresabschlußschießen der Damen-und Herrschießgruppe 21. Dezember 2022
Jahresabschlußschießen der Herrenschießgruppe 2019 26. Dezember 2019
Jugend-Harzfahrt 2018 13. Mai 2018
Kameradschaftsabend der Schießgruppen 18. November 2021
Königsball 2018 29. Januar 2018
Königsball 2019 03. Februar 2019
Königsball 2020 10. Februar 2020
Königsbaum 2018 26. September 2018
Osterschießen 2019 24. April 2019
Wanderung am Gründonnerstag 24. April 2019

Login